Еврокомисията официално удължи периода за финансиране на Дунав мост 2 до края на 2012 година. Решението е взето след внесено през 2010 година искане от България и Румъния за нова крайна дата за допустимостта на разходите по проекта.

Искането се мотивира със сложността на проекта от гледна точка на неговия международен и граничен характер, неговата схема за финансиране, включваща много на брой участници, и специфичните характеристики на договорите за проектиране и строителство.

Максималната стойност на помощта от Кохезионен фонд за проекта за българската страна възлиза на 70 милиона евро, а за румънската страна на 35 962 500 евро, като общата стойност е почти 106 милиона евро. Заради това ЕК удължи финансовия меморандум до 31 декември 2012 година.

Положителното решение на Комисията ще позволи мостът да бъде завършен с европейско финансиране, въпреки огромното забавяне, което е било допуснато през миналите години, коментират от транспортното ведомство.

Към днешна дата са изпълнени 64% от строително-монтажните работи по мостовото съоръжение. Платени са над 80% от договорната сума за изпълнено строителство. По другия договор - за изграждане на прилежащата инфраструктура, са изпълнени 58% от строителните дейности, а разплатените средства са над 60% от договорната сума.

Основният проблем на изпълнителя, свързан с осигуряването на необходимите количества материал за насипи, също вече е разрешен. Официалното разрешение на концесията за добив на строителни материали беше дадено с решение на Министерски съвет, а изкопните работи започнаха на 24 юни.