Бизнесът е разколебан в подкрепата си за новата програма "Възстановяване". Това са изводите от анкетата на Българската стопанска камара (БСК).

Анкетата е по анонсираната нова програма "Възстановяване" в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете. Тя е направена в периода 23-30 юни 2021 г. сред представители на 558 фирми.

Снимка 537289

Източник: БСК

Според анкетираните 46,8% не биха ползвали кредит по програма "Възстановяване", а 42.5% биха ползвали такъв кредит.

Бизнесмените са скептични и за прехвърляне на ликвидната подкрепа за оборотен капитал в новата програма "Възстановяване".

Снимка 537288

Източник: БСК