Комисията за регулиране на съобщенията върна предложението на БТК за по-конкурентни цени за крайните потребители, съобщиха от телекомуникационната компания. От българският телеком заявиха, че КРС е отхвърлила предложението без никакви сериозни мотиви, възпрепятствайки българския бизнес и домакинствата от възможността за по-достъпни и по-евтини телефонни услуги.

Припомняме, че това е вторият опит на регулатора да задържи сегашните високи и неконкурентни цени на услугите на БТК.

Днешният акт на КРС ще има негативни последици за всички оператори на фиксирани услуги. Като забавя намаляването на цените на БТК на дребно, КРС подтиква потребителите да се отказват от домашните си телефони в полза на мобилни решения, заявиха още от телекомуникационната компания.

„Недоумяваме как КРС взима това решение след постигнат компромис", каза Павел Велчев, Директор "Регулация и конкуренция" в БТК и vivatel. „Желанието на БТК за разумен и приемлив вариант беше водещо в разговорите ни с Комисията. Решението от днес е крайно негативно както за телекомуникационния пазар като цяло, така и за крайните потребители", добави г-н Велчев. Той припомня, че преди повече от месец, компанията внесе нов проект за тарифи, който беше изцяло съобразен със закона и указанията на регулатора от май.

БТК изразява несъгласие с мотива на КРС, че предложените тарифи създават възможност за ценова преса на пазара. В момента в България има над 20 алтернативни на БТК телекомуникационни мрежи. Всички те се използват от лицензирани оператори, които предоставят при нерегулирани цени фиксирани телекомуникационни услуги. При над 90% регулирани крайни цени, клиентите на БТК са изцяло зависими от решенията на КРС.

БТК е единственият в страната оператор на фиксирана гласова услуга, който извършва значителни инвестиции в модернизация и изграждане на инфраструктура в слабо населените и труднодостъпни селища из България. Като предоставя достъп до универсални телефонни услуги изцяло на загуба, БТК не получава никакви компенсации от държавата.

Само през 2005 година БТК инвестира над 400 млн. лева в нова техника и инфраструктура, за да може компанията да намали цените и да повиши качеството на услугите си. На 7 юни БТК внесе в КРС ново подобрено предложение за тарифите си. Основните акценти, заложени в предложението, са за намаляване на таксата за откриване на нов телефонен пост от 70 на 20 лева, 20% повече стойност в стандартния абонаментен пакет с 50 минути за национални разговори, опростяване схемата на таксуване на градски и междуградски разговори и по-ниски цени на междуселищните и международните разговори.