23% поскъпване на газа е прагът на оценяването за „Булгаргаз" според разчетите на дружеството.

Изпълнителният директор Димитър Гогов заяви, че това е което може да бъде изстискано от „портокала „Булгаргаз". Всичко друго ще утежни и без това тежкото положение на компанията, която няма странични приходи".

99.8% от разходите на „Булгаргаз" са за покупка на природен газ и ако с 99.8% от приходите не покрива тези разходи „Булгаргаз"няма да живее, поясни Гогов.

Според него задържането на цените на българския пазар е бумеранг с обратно действие. Тези 20 и няколко процента означават изстискване на максимума, подчерта изпълнителният  директор на дружеството.

Той изтъкна, че „Булгаргаз" няма нито желанието, нито амбициите да влиза в конфронтация с когото и да било и разясни технологията на ценообразуването.

Според нормативната база се правят актуализации на цените на всеки три месеца, като в ДКЕВР се предоставят подробни данни.

Всичко е прозрачно - в ДКЕВР се предоставя цялата информация, подчерта Гогов.

По думите му според закона за енергетиката цените трябва да покриват разходите за закупуване на горивата, подчертавайки, че независимо от това цените на Булгаргаз не винаги съответстват на направените разходи за закупуване на природен газ.

Гогов отбеляза още, че важен ценообразуващ фактор е валутният курс на долара.

В четвъртък „Булгаргаз" ще направи заявление пред ДКЕВР за новите цени. 20 дни преди всяко ново тримесечие „Булгаргаз" внася в ДКЕВР справка за промените в цените, за заявяваните количества, разходите за транспортиране през Румъния, които са за сметка на дружеството.

Гогов поясни, че искането на „Булгаргаз" включва среднопретеглената цена на българска граница, която от 464,44 лева да стане 533,27 лева, което ще е увеличение с 14.8%. Това е изчислено при прогнозен курс на долара от 1,57 лева.

Гогов обясни, че „Булгаргаз" има недовзети приходи, които ще трябва да бъдат поети впоследствие от потребителите. За първото тримесечие недовзетите приходи са 28,3 милиона лева, за второто тримесечие прогнозния размер е 30 милиона лева и се очаква общата сума да надхвърли 70 милиона лева.

Гогов поясни още, че софийската Топлофикация продължава да е най-големият длъжник на дружеството и към 1 юни текущите просрочени задължения са в размер на 20-25 милиона лева. Стабилна намаляваща тенденция по отношение на задълженията е показал Топлофикация Плевен - от 10 милиона лева в края на месец април дълговете в момента са под 6 милиона лева.

Особено тежко е положението в топлофикация Враца и Шумен, като в Шумен за доставения през зимата газ на стойност 3.5 милиона лева единственият превод, който е получен е до този момент е за 11 хиляди лева.

Ако природният газ скочи с 23% от юли, топлата вода и парното трябва да поскъпнат между 15% и 37% за различните топлофикации, работещи на газ. Това изчисли зам.-председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Валентин Терзийски.

Към досегашните разчети на ДКЕВР, които се движат от половинпроцентно поевтиняване до поскъпване с 22%, трябва да се прибави и предстоящото увеличение на цените на природния газ. Ако при синьото гориво то е около 23%, както обяви днес "Булгаргаз", това означава допълнителен 15% скок за топлофикациите.

От Държавната комисия за енергийно и водно регулиране отказаха коментар, тъй като официално "Булгаргаз" не е внесла искането си в регулатора.