"Булгаргаз" съобщи, че прогнозната цена на природния газ за първото тримесечие на 2018 г. е 359.87 лв. за кубичен метър (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което означава увеличение с 16.65 лв. или 4.85 % в сравнение с цената, утвърдена за ІV-ото тримесечие на 2017 г.

На сайта на компанията се уточнява, че увеличението се дължи на по-високия курс на лева спрямо щатския долар и очакваните по-високи доставни цени на природния газ от внос.

Посочва се, че цената е образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ.

Окончателното предложение на "Булгаргаз" за утвърждаване цената за първото тримесечие на идната година ще бъде внесено в КЕВР на 11.12.2017 г.

Според изискванията на Закона за енергетиката, "Булгаргаз" трябва в едномесечен срок преди да подаде в КЕВР заявлението за изменение на действащите цени да го огласи в медиите.