В отговор на публикуваното на 30.11.2017г. писмо от Христо Иванов, Председател на политическа партия "Движение Да България", изпратено до медиите, от дружеството "Булгартабак - Холдинг" АД, в позиция протестира срещу безпрецедентната според него негативна медийна кампания.

Това се казва в писмото му до медиите. 

То отхвърля твърденията за контрабанда, участие в нерегламентирани контакти, неясна собственост, включително инсинуация за връзки с терористични организации.

Турски доклад обвинява Булгартабак в контрабанда

Турски доклад обвинява Булгартабак в контрабанда

Активисти от "Да, България" организираха протестна акция пред Булгартабак

Също така се заявява, че дружеството "София-БТ" е отправило до своите работници и служители общо 312 предложения за прекратяване на трудови договори срещу изплащане на обезщетения, като към днешна дата 307 предложения са приети.

Прекратяването на трудовите договори се извършва в пълно съответствие с трудовото законодателство и с условията на колективния трудов договор, като опитите на някои медии да манипулират общественото мнение и да създадат напрежение в структурата на холдинга обслужват единствено интересите на техните собственици и нямат никакво обективно основание.

На дружеството "София-БТ" са били извършени проверки от страна на Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол, като резултатът от проверките бе обявен публично. Заявява се, че временното преустановяване на дейността на "София-БТ" не представлява нарушение на приватизационния договор, като противно на медийните спекулации, основните производствени мощности не са "изнесени", а се намират и към момента на територията на фабриката.

След прекратяването на трудовите правоотношения с работниците и служителите на "София-БТ", в дружествата от групата на "Булгартабак" ще продължат да работят повече от 4000 души, а дейността на компанията ще продължи да осигурява поминък на десетки хиляди български тютюнопроизводители. Не бива да се забравя също, че "Булгартабак" е бил винаги и ще продължи да бъде изряден данъкоплатец, един от най - големите в страната.