Брутният вътрешен продукт на България се повишава през третото тримесечие на 2015 година с 0,7% на тримесечна база, след като бе отбелязан растеж с 0,5% през второто тримесечие.

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база БВП на България за периода юли - септември се повишива с 2,9% (спрямо третото тримесечие на 2014 година) след растеж с 2,2% през второто тримесечие.

Според предварителните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2015 година брутният вътрешен продукт на България по текущи цени възлиза на 23,490 млрд. лева (12,01 млрд. евро), като на човек от населението се падат 3267 лева (1671 евро). Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2015 година възлиза на 19,938 млрд. лева по текущи цени.

През трите месеца до края на септември относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 8,6%, което представлява увеличение на равнището му с 0,3 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година.

В същото време индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,3 процентни пункта и достига 27,3%, докато относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, остава на нивото от същия период на предходната година - 64,1% от БВП.

За крайното потребление през третото тримесечие на годината се изразходват 68,6% от произведения БВП, а инвестициите формират 21,4% от произведения БВП в нашата страната, показват данните на НСИ.