Четирикратно увеличение на фирмите и едноличните търговци, които желаят да се регистрират по ДДС, отчитат от данъчната администрация в Силистра.

Причината за бума на регистрации са промените в Закона за тютюна и тютюневите изделия, влезли в сила от началото на 2009г.

Според промените в закона само регистрираните по ДДС търговци ще могат да продават цигари. Мярката цели намаляване на контрабандата с този тип изделия.

Търговците, които не се регистрират по ДДС са заплашени с глоби от 15 до 100 000 хил. лв. и имуществена санкция от 50 до 150 хил.лв.

Само през първите две седмици на новата година в данъчната администрация в Силистра са приети 66 заявления за регистрация по ДДС, предава БНР.

Срокът за издаване на удостоверения за регистрация е 14 дни от подаване на заявлението.