ЧЕЗ успя да осъди България да й върне част от платените за приватизационната сделка пари.

На 14 януари 2009 г. Международният арбитражен съд в Париж е излязъл с решение, което частично удовлетворява исковете на ЧЕЗ.
От общо 8.6 млн. евро претенции страната ще трябва да плати 4 млн. евро.

ЧЕЗ заведе делото през 2006 г. с мотива, че след приватизацията е открила укрити задължения.

Част от тях бяха чисто счетоводни, тъй като чехите намериха, че заверените от "Делойт и Туш" баланси не отговарят на международните счетоводни стандарти.

От друга страна, ЧЕЗ обжалва данъчни ревизионни актове, наложени на енергото още преди приватизацията. За трите купени енергодружества ЧЕЗ плати общо 281.5 млн. евро.

Шефът на Агенцията за следприватизационен контрол Атанаска Бозова е заявила, че още от миналата седмица се търси начин как да се оспори решението на парижкия арбитраж.

Според юристи това може да се направи пред Парижкия апелативен съд, но само на процесуално основание, т.е. сумата, която трябва да плати държавата, не може да се намали и ако на следващата инстанция държавата изгуби делото, трябва да се плати изцяло. Срокът за обжалване е 30 дни.

Ако делото бъде изгубено, ЧЕЗ ще си приберат сумата от гаранционната сметка по приватизационната сделка, в която бяха депозирани 20% от стойността на сделката.

ЧЕЗ е енергокомпанията, която обслужва Западна и Северна България.

Подобно дело срещу държавата в арбитражния съд води и друга от компаниите, които купиха електроразпределителни дружества - австрийската EVN.

При сделката на нея бе обещано да придобие и мрежата на курорта "Слънчев бряг" срещу 25 млн. лв., но тогавашните й собственици не я дадоха и австрийците заведоха дело.
Впоследствие те сключиха извънсъдебно споразумение с държавата и получиха мрежата на курорта срещу 43 млн. лева.