На днешните преговори ръководството на ЧЕЗ предложи 19,9% увеличение на основната заплата и 20% ръст на заплащането за извънреден и нощен труд

Новото предложение е отправено днес на работна среща със синдикатите. Това е с 2.9% повечеот до този момент предлаганото от ЧЕЗ Разпределение, се посочва в съобщение от ръководството на компанията.

От синдикатите поискаха 23 % повишение на основните заплати.

Новото предложение на ЧЕЗ Разпределение България означава, че средното основно месечно възнаграждение на служителите в компанията ще достигне 673 лева, а сумата на брутното трудово възнаграждение и социалните придобивки, предоставяни от Работодателя, ще възлезе средно на 1073 лева месечно.

В тази цифра не са включени допълнително пенсионно осигуряване в размер на 35 лева на човек на месец и допълнително здравно осигуряване в размер на 10 лева на човек на месец, които са изцяло за сметка на работодателя, или общо цялата сума е 1118 лева.

До момента със синдикатите е постигнато съгласие и по следните техни искания: прилагането на Наредба 11 за безплатна храна и/или добавки към нея за периода ноември 2007 г. - януари 2008 г., изплащане на максимално договорените суми по Наредба 11 и начина за предоставяне на писмени отговори на въпросите на синдикатите.

От ръковостното на дружеството изказват надежда, че новите предложенияще станат основа за продължване на преговорите и конструктивен диалог, който ще доведе до споразумение и подписване на Колективен трудов договор.

От електроразпределителното дружество отново уверяват, че дори и при ефективна стачка населението в Западна България няма да бъде засегнато.

Припомняме, днес изтича срокът за сключването на колективен трудов договорза осигуряване на минимални условия на труд. Преговорите между представители на работниците, синдикатите и управителния съвет на ЧЕЗ се водят вече няколко седмици.

След малко пред сградата на ЧЕЗ в София. Според синдикатите ще протестират всички служители на електроразпределението.