emaxpress
Държавният дял в E.ON ще бъде приватизиран, като според министъра на икономиката Трайчо Трайков процесът да отнеме между 3 и 5 месеца.

„Започваме с избора на инвестиционен посредник. От приватизацията очакваните приходи са толкова, колкото се очакват и от приватизацията на Булгартабак", зави Трайков.

По думите му предложението ще бъде атрактивно за инвеститорите, като държавният дял ще бъде листван на българската борса.

По данни на министерството чистата печалба общо на двете дружества от групата Е.ON - „Е. ON България мрежи" и „Е. ОN България продажби" за 2008 и 2009 г. е в размер на близо 55 млн. лв. В това число за 2008 г - 30 млн. лв. и за 2009 г - 25 млн. лв.

За 2008 г. „Е.ОN България мрежи" е реализирало чиста печалба от 23 млн. лв., а „Е. ОN България продажби" - 2 млн. лв.

За 2009 г. „Е.ОN България мрежи" има чиста печалба около 35 млн. лв, а „Е. ОN България продажби" - загуба от 5 млн. лв.

Министърът подчерта, че този ход е съгласуван с ръководството.

„Имаме един доброжелателен мажоритар", каза Трайков и изрази надежда, че тази процедура ще приключи възможни най-бързо.

Подобни преговори ще бъдат проведени и с ЧЕЗ, и EVN.

„Надяваме се до края на годината да има избран купувач и за Булгартабак", заяви Трайков.

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е готово с идеите си за намаляване на своите разходи - 15% ще бъдат съкращенията във второстепенните бюджетни разпоредители.

Трайков припомни, че през миналата година са съкратени 15,12% от персонала на министерството и 8% от второстепенните разпоредители.

Той посочи, че е в ход сливането на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол.

Разширява се КЗП, като се предвижда към нея да се присъединят Държавната агенция за метеорологичен и технически контрол, Българският институт по метрология и българската служба за акредитация.

От тази мярка Трайков очаква поне 1 млн. лева спестени средства, а общо от тази реформа - 2 млн. лева годишно.