През 2019 г. символичният Ден на данъчната свобода ще настъпи на 18 май, съобщава Институтът за пазарна икономика.

През тази година се предвижда в държавната хазна да постъпят рекордните 43.9 млрд. лв. приходи.
Средно за един календарен ден българите ще изработват по 319 млн. лв., от което следва, че ще са необходими 138 дни за да се съберат предвидените приходи в хазната. Оттук се получава датата 18 май, след която гражданите условно ще спрат да работят за държавата и ще работят за себе си.

Датата е символична и показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано - у нас тя се нарича Ден на данъчна свобода, а по-света е известна като Tax Freedom Day.

Експертите от ИПИ посочват, че въпросните 138 дни отразяват общите приходи в консолидираната фискална рамка за 2019 г., но има някои специфични моменти, които следва да се отчетат:

Живеещите в България отново ще получат помощ от европейските данъкоплатци, които ще ги "отменят" за малко над 8 дни работа към държавата. Това отразява заложените в бюджета близо 2.7 млрд. лв. помощи от ЕС. Местните данъкоплатци ще работят до 9 май за държавата, а в дните до 18-ти май ще бъдат отменени от европейските данъкоплатци. Въпреки това, институтът се спира на 18 май като официалната дата на данъчната свобода, тъй като тя с най-голяма точност отчита преразпределението през приходната част на бюджета.

На второ място, освен изчислените 138 дни следва да отчитаме и планираните 2 дни за отработване, които отразяват заложения дефицит от 600 млн. лв. по консолидираната фискална програма. Традиционно през последните години в бюджета се залага дефицит, което означава, че държавата планира да харчи повече, отколкото събира като приходи. През последните три години обаче (2016-2018 г.) този дефицит не се реализира и бюджетите излизаха на излишък. През 2018 г., ако се повтори този сценарий, може и да няма дни за отработване.

Третият момент е, че през 2019 г. ще отделим най-много дни, за да попълним приходите от ДДС - 34 дни. За приходите от акцизи ще са нужни близо 17 дни. За осигуровките - малко над месец: 24 дни за социално осигуряване и 9 дни за здравно. Приходите от подоходните данъци ще бъдат попълнени за близо 12 дни, а тези от корпоративни данъци - за малко над 8 дни. Други близо 7 дни ще са необходими за държавните и общинските такси.

13 май - денят на данъчната свобода на българите

13 май - денят на данъчната свобода на българите

През 2018 г. работим 132 дни за хазната

През последните години се наблюдава устойчива тенденция дните, нужни за попълване на бюджета, да бъдат все повече и денят на данъчна свобода да идва все по-късно през годината. Това означава, че реално данъчната тежест в страната нараства.

Планира се преразпределението през приходната част на бюджета да достигне 37.7%, което е най-високата стойност за последните 10 години.

Пример за покачването на данъците са осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, за които отделяме все повече през последните години - през 2017 и 2018 г. имаше покачване на вноската за пенсия с по 1 процентен пункт на година, а през 2019 г. беше покачен максималният осигурителен праг. През последните 10 години, след въвеждането на плоския данък от 2008 г., нямаме примери за намаление на данъчната тежест у нас.

Сметката разпределя данъчното бреме върху абсолютно всички български граждани (включително деца, пенсионери и т.н.), но именно работещите понасят в най-голяма степен тежестта на хазната. За работещите българи данъчната тежест е близо 50%, тоест за тях Денят на данъчна свобода идва чак в края на юни.

Българите масово искат голяма роля на държавата, но данъците им да не се вдигат

Българите масово искат голяма роля на държавата, но данъците им да не се вдигат

Българите масово са консервативни по много въпроси