Най-важните ценности за българите са семейството и мирът. В българското общество не преобладава тежко ценностно разделение. По определени теми се формират огромни мнозинства.

Това са изводите от национално представително проучване на изследователски център "Тренд". Изследването е проведено между 3 и 10 октомври 2017 г. сред 1004 пълнолетни български граждани.

Става ясно, че за 46 на сто от анкетираните семейството е най-важната ценност, следва мирът с 44% и сигурността с 38 процента. Човешките права са на четвърто място с 37 на сто. Свободата е чак на пето място с 25 на сто. 

Снимка 320778

Източник: Тренд

По отношение на ролята на държавата българите имат подчертано етатистки нагласи. Над 90% от всички анкетирани са на мнение, че образованието и здравеопазването трябва да са напълно безплатни, а 86% споделят позицията, че трябва да се гарантира минимален доход на всеки човек и че държавата е длъжна да осигури работа на всеки, който иска да работи.

Българите отчетливо изискват сериозна роля на държавата в живота си, но въпреки това не са склонни срещу това да се повишават данъците. 60 на сто са посочили, че държавата трябва да намали данъците, макар и да остават по-малко пари за социални помощи и услуги. Само 25 процента от анкетираните са настояли, че държавата трябва да повиши данъците, за да дава повече пари за социални помощи и услуги. Според 37 на сто държавната намеса вреди на икономиката, докато за 44% - я подпомага. 

Снимка 320779

Източник: Тренд

Традиционното схващане, че подобни нагласи са наследство от социализма не е достатъчно обяснение, защото се забелязва, че сред най-младите възрастови групи съотношенията са напълно сравними с общата картина.

82% от българите смятат, че законът не важи за определени хора

82% от българите смятат, че законът не важи за определени хора

Изследване проучва ценностите на българите 10 години след прехода

Българите остават силно скептични към допускането на бежанци и мигранти на своя територия. Нещо повече - няма разлика в отношението към бежанците и икономическите мигранти от Близкия изток, като и в двата случая малко над 80% от всички респонденти са на мнение, че те не трябва да бъдат допускани на територията на страната.

Снимка 320781

Източник: Тренд

Силно консервативно е отношението към еднополовите бракове, както и спрямо възможността хора от един пол да осиновяват деца, като в първия случай 75% са против, а във втория - 72 на сто не са съгласни това да бъде разрешено в България.

Скептични оставаме и към легализацията на марихуаната (72% не са съгласни да се легализира) и проституцията (69% не са съгласни да се легализира). При въпроса за марихуаната прави впечатление, че при най-младите има отчетлива разлика, като 40% от тях смятат, че леките наркотици трябва да бъдат легализирани. Подобна зависимост във възрастта се наблюдава и относно легализацията на проституцията.

Изследване търси старите и новите ценностни ориентири на българина

Изследване търси старите и новите ценностни ориентири на българина

Институтът за дясна политика и "Тренд"

Въпреки доминиращите консервативни нагласи по тези въпроси, данните относно абортите и дали трябва или не трябва да се забранят, сочат, че 77% от всички анкетирани са на мнение, че абортите не трябва да се забраняват. Под една десета от всички жени споделят това мнение, докато мъжете са малко по-резервирани относно забраната.

Снимка 320782

Източник: Тренд

Отношението към различните малцинствени групи е диференцирано. Турците се приемат далеч по-добре от циганите, а отношението към бежанците е дори по-негативно в сравнение с това към циганите. Под една четвърт от респондентите биха поддържали приятелски отношения с бежанец, докато 69% няма нищо против да имат приятели турци. Подобни са съотношенията и на опцията да се живее в един жилищен вход с изброените.

На богатството в България се гледа с голямо недоверие. 68% от всички българи са на мнение, че всички милионери са натрупали богатството си по незаконен път, като само 21% са на обратното мнение. Заключението се потвърждава и от данните от друго твърдение, че в България можеш да станеш богат по честен път, като две трети от хората не са съгласни с това твърдение. При разбивката по възраст се отчита малко по-различна картина при младите в сравнение с общата такава, но въпреки това и при тях малко повече от половината имат недоверие към честното забогатяване.

Успехът в България зависи от това кого познаваш. Това твърдение се споделя от 69% от всички анкетирани, а 24% са на обратното мнение, а две трети от запитаните не са съгласни, че в България можеш да станеш богат по честен път. Нещо повече, близо половината не се съгласяват, че в България ако се трудиш усърдно можеш да успееш.