Депутатите се захванаха сериозно с Кодекса за застраховането, заради който Европейската комисия (ЕК) може да започне наказателна процедура срещу страната ни. Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм прие без дебати и спорове на второ четене още текстове, с което направи стъпка напред към разглеждането на документа и в пленарна зала.

Новост в кодекса е възможността за автоматично подновяване на застрахователния договор само за един застрахователен период след изтичане на договорения срок. Има промяна и по отношение на несъстоятелността на застрахователите, като идеята е ролята на синдик да се изпълнява от Гаранционния фонд, а обяснението е, че така ще се гарантира по-голяма ефективност както за ликвидацията на застрахователния портфейл, така и за приемане на разходите по несъстоятелността.

Сериозна промяна има обаче по отношение на задължителната застраховка за шофьори „Гражданска отговорност”. Идеята е тя да може да се сключва и за срок до три години и да има по-голямо покритие – например в случаи, когато липсва вина на водача, но пък увредените лица да могат да получат обезщетение.

В новия кодекс обаче остава изричната забрана за онлайн застраховането. Именно за застраховката „Гражданска отговорност” застрахователният бранш написа своя подписка, с която искат тази застраховка да може да прави онлайн и с това да изчезнат и стикерите. Според тях този стикер е ненужен, тъй като данните за всеки автомобил са достъпни онлайн на сайта на Гаранционния фонд. Тези данни могат да бъдат получени само чрез въвеждане на регистрационния номер на автомобила.

До текстовете за застраховката „Гражданска отговорност”, както и до възможността за електронни застраховки депутатите от комисията по икономическа политика така и не стигнаха и ги оставиха за разглеждане за следващото им заседание.

Припомняме, България закъснява с въвеждането на въпросния кодекс, който има за цел да транспонира европейски директиви, касаещи застраховането. Страната ни трябваше да изработи и приеме документа до 31 март тази година. Именно заради това ако народните представители не забързат с темповете и до 1 януари 2016 г. не приемат новите текстове, то Европа ще накаже страната ни.

Написването на изцяло нов документ за застраховането се наложи заради необходимостта от признаване от страната ни на нови многобройни и важни изисквания в европейското законодателство. Сред тях е директивата „Платежоспособност II”, която усъвършенства изискванията за управление на застрахователите и презастрахователите в зависимост от техния рисков профил.