ДФ "Земеделие" изплати на всички допустими стопани над 23, 651 млн. лв. по държавна помощ de minimis, съобщават от Фонда.

През юни УС на ДФЗ утвърди по схемата бюджет в размер на 26, 300 млн. лв. В края на юли 13 743 земеделските стопани получиха 23 млн. лв. по de minimis. След извършени допълнителни административни проверки ДФЗ изплати субсидиите на още 200 животновъди.

Така финансова подкрепа е разпределена между близо 14 000 земеделските стопани, които отглеждат крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки.

На подпомагане подлежат регистрирани стопани, подали заявления за директни плащания Кампания 2019 г. Изискването е те да са били допустими за финансиране и да са получили субсидии за животни за Кампания 2018 г.