Произведената от промишлените предприятия продукция сериозно е намаляла през март.

По данни на статистиката най-голям е спадът в добивната промишленост - с почти 30%.

Продукцията на преработвателните предприятия е намаляла с над 15 на сто, а вече произведени стоки залежават.

Националната статистика отчита още и намаляване на приходите от продажби в търговията на дребно.

Все по-негативни са оценките на потребителите и за настоящата икономическа ситуация.