От 00.00 часа на 1 юни влиза в сила решението на правителството за едностранно намаляване на таксите, заплащани за преминаване през "Дунав мост", на леки автомобили и автомобили 8+1 места от 6 евро (12 лв.) на 2 евро (4 лв.).

Към момента митническата администрация е създала необходимата организация за безпроблемното въвеждане на новия размер на таксата. Направена е настройка на информационната система и са актуализирани информационните табели, указващи промените на преминаващите пътници.

По предварителни прогнози на база на данните за 2010 година при среден разчет от около 900 леки автомобила на денонощие, очакваното намаляване на приходите би било около 7000 лв., което в годишен план е не повече от 2 млн. лв. или 7% от общия приход от това перо, тъй като за всички останали ППС таксата се запазва в досегашния размер.

Само за 2010 г. от събраните от митническите служители такси за преминаване през "Дунав мост" в бюджета на АПИ са постъпили около 28 млн.лв. Реалните очаквания, обаче са по-скоро за запазване на приходите, като намаляването на размера на таксите ще се компенсира от увеличения трафик на леки автомобили.

Очаква се мярката да има и силен икономически ефект чрез облекчаване на туристическите и деловите пътувания, да оживи бизнес контактите и търговската дейност на фирмите, както и достъпа на румънските и българските граждани до различни възможности предлагани от съседните региони на двете страни.