Леко забавяне на ръста на доходите отчитат през последното тримесечие анализаторите от „Индъстри Уоч".

Забавянето е от около 5 на сто и е в резултат от икономическата криза, обясни анализаторът Красен Йотов, цитиран от БНР.

Доходите продължават и се очаква да продължат да нарастват, но темпът, с което това става, намалява.
Например преди година ръстът е надхвърлял 25% годишно, а в момента не надхвърля 10 - 15%, отчитат анализаторите.

В доклада, който ще бъде представен днес, се посочва, че има значителни различия по региони в страната, като има региони с различна квалификация и различна възраст на населението.

София е с концентрация на услуги с по-висока добавена стойност и концентрация на държавна администрация, затова и до този момент ръстът на доходите е най-голям, обясни Красен Йотов.

Той допълни, че все още няма данни за сериозно свиване на потреблението, но това може да се очаква като резултат от съкращението на работни места.
Според икономистите спестяванията на населението са относително защитени.