Европейската комисия одобри българска схема в размер на 200 млн. лева в подкрепа на средни предприятия, засегнати от коронавируса.

Одобрението е под временната рамка за държавна помощ, приета от Комисията през март.

Европейският фонд за регионално развитие ще осигури съфинансиране от 87 млн. евро под формата на директна безвъзмездна помощ, като едно предприятие може да получи до 75 000 евро по тази линия.

От помощта ще могат да се възползват фирми във всички сектори, с изключение на първична продукция и обработка на земеделски продукти, рибарство, аквакултури, както и от горския, финансовия и хазартния сектор.

Очаква се от мярката да се облагодетелстват близо 1500 средно големи фирми.

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. Помощта ще бъде отпусната преди 31 декември 2020 г. и няма да надвишава 800 000 евро на компания.