Народното събрание прие днес окончателно поправките в Закона за тютюна и тютюневите изделия, с които се въвежда новата Европейска директива за тютюневите изделия.

С директивата и съответно със закона електронните цигари и консумативите за тях попадат под обхвата на регулацията на тютюневите изделия. Това вече означава, че те не могат да се продават и рекламират без никакви ограничения. В новото законодателство са наречени „изделия, свързани с тютюневите изделия“. 

Със закона се предвижда от май месец 2019 г. да бъде въведена нова система за проследяване и защита от фалшифициране на всички тютюневи изделия.

Проследяването вече ще е по цялата верига на доставка – от производителя, който трябва да маркира всяко изделие с уникален код и да осигури защитен елемент на опаковката, през всички междинни търговци, които трябва да записват постъпването и напускането на стоките при тях, докато изделието стигне до търговеца на дребно.

Това ще позволява установяването на местоположение на дадено изделие по всяко време, както и историята на движението му, т.е. от къде е тръгнал (коя фабрика е производител) и как е стигнал този продукт до настоящото си местоположение. Така системата за проследяване има потенциала да защити цялата верига на доставки в тютюневата индустрия от незаконни продукти.

Ето и какво се променя по отношение на тютюневите изделия, съдържанието и опаковките им:

- Опаковките на цигарите и тютюна за свиване ще имат по-големи здравни предупреждения на предната и задната страна, състоящи се от цветна снимка + текст и ще заемат 65% от площта.

- Също така, на двете странични повърхности на цигарените кутии ще има текстови здравни предупреждения, които ще заемат 50% от страничните повърхности

- Ширината на всички цигарени кутии не може да е по-малка от 52 мм.

- Кутиите цигари не трябва да съдържат по-малко от 20 броя цигари.

- Опаковките с тютюн за свиване не трябва да съдържат по-малко от 30 гр. тютюн.

- Вече няма да се поставя на опаковките информация за съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид.

- Забраняват се използването на овкусители и аромати, други добавки в изделието, филтъра, хартията или в кутията. А специално за ментоловите изделия, забраната ще влезе в сила от май 2020 г.

- На опаковките не трябва да има текстове или елементи, които се отнасят до вкуса и мириса, за еко и био предимства, за наличието или липсата на овкусители и добавки, както и индикации за някаква икономическа полза

Също така, макар, че тънките (slim) цигари си остават разрешени, на опаковките им не трябва да има текстове, които ги определят като тънки (slim).

Тютюневите изделия трябва да започнат да се произвеждат според новите изисквания от 20 май 2016 г., а произведените до тогава по старите изисквания изделия, ще могат да се продават на пазара до 20 май 2017 г.

Както в Директивата, така и в новия български закон, е отделено специално място за регулиране на нов вид тютюнево изделие от ново поколение, т. нар. “Novel Tobacco Products”, което все още не е пуснато на нашия пазар, но вече се разпространява в някои страни по света и в ЕС. Това е вид хибрид между обикновената и електронната цигара, съдържа тютюн и употребата на този вид продукт е свързана със загряване на тютюна чрез електронна батерия, а не чрез запалването и изгарянето му. И тъй като, поради липсата на процес на горене не се отделят дим, катрани и въглероден оксид, тези продукти са считани за по-малко вредни.