С 11,5 милиона евро създават нова суперкомпютърна система в България, съобщава БГНЕС.

Тя ще може да разполага с над 4,4 петафлопса и ще бъде разположена в София Тех Парк.

Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии обяви подписването на договора.

Суперкомпютърът ще може да се използва за точна оценка на сеизмичната устойчивост на сградите, прогнозиране на времето и медицински приложения в подкрепа на леката инвазивна диагностика и откриването на иновативни лечения.

Изпълнителният заместник-председател на ЕК, отговаряща за Европа, подготвена за цифровата ера, Маргрете Вестегер заяви, че с придобиването на този суперкомпютър в България, както и в други части на Европа продължават усилията за справяне с индустриалните, технологичните и научните предизвикателства. По нейни думи инвестирането в инфраструктура за суперкомпютри е от решаващо значение за подобряване качеството на живот на гражданите на ЕС,повишаване на конкурентоспособността и постигане на напредък в научните изследвания и иновациите.

Първият суперкомпютър на Балканите заработва у нас до 2020 г.

Първият суперкомпютър на Балканите заработва у нас до 2020 г.

България ще бъде сред първите 3 страни със суперкомпютри

От своя страна комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел изрази задоволство, че усилията, започнати миналата година, с придобиването на тази нова суперкомпютърна система в България, вече дават резултати. Тя изтъкна, че новият суперкомпютър ще подпомогне европейските научни изследвания за стимулиране на иновациите и насърчаване на по-добрата наука чрез осигуряване на достъп до водещи инфраструктури и услуги за високопроизводителни изчислителни технологии независимо къде се намират в Европа

Европа е лидер по инвестиции в инфраструктура за суперкомпютри от следващо поколение. Пример за това е и инициативата на ЕС "Дестинация Земя", чиято цел е да разработи много прецизен цифров модел на Земята, способен да подобри метеорологичните прогнози, управлението на водите и екологичното моделиране.

Борисов за суперкомпютъра: Едно е да копаш в София Тех Парк, друго в Родопите

Борисов за суперкомпютъра: Едно е да копаш в София Тех Парк, друго в Родопите

Разпореди да строят след като мине ретроградният Меркурий

След обявяването на суперкомпютъра LUMI във Финландия и суперкомпютъра LEONARDO в Италия през октомври, както и три други суперкомпютъра в Чехия, Люксембург и Словения, суперкомпютърът в България става последното попълнение към семейството суперкомпютри от Съвместното предприятие от септември насам. Съвместното предприятие възнамерява да придобие още един петафлопса и суперкомпютър с близка до ексафлопс производителност в Португалия и Испания.

Предложението на Комисията ще даде възможност за допълнителни инвестиции за 8 млрд. евро в следващото поколение суперкомпютри.