Европейската централна банка публикува доклад, от който става ясно, че страната ни все още не е готова да влезе в еврозоната.

ЕЦБ изрази опасения относно независимостта на централната банка у нас, динамиката на инфлацията и настоява за "широкообхватни структурни реформи".

България е смятана за най-вероятния 20-и член на единната валутна зона. Припоняме, че правителството ни заяви, че иска да се присъедини към Европейския валутен механизъм (ERM) до края на годината.

Оценката на ЕЦБ ще постави под съмнение икономическата и институционална готовност на страната ни за еврото. Докладът предупреждава, че "съществуват сериозни опасения относно устойчивостта на инфлационната конвергенция в България в дългосрочен план, като се вземат предвид и неотдавнашните увеличения на разходите за труд на единица продукция".

В доклада пише още, че правителството все още не е приело редица закони, утвърждаващи независимостта на централната банка през последните две години.

В доклада пише, че никоя от седемте държави не отговаря на изискванията, за да се присъедини към еврозоната, макар и всичките държави да са постигнали някакъв прогрес.