Икономиката в еврозоната може да се подобрява, но гражданите не очакват значителни финансови постъпления от това.

Проучване на "Financial times" сочи, че половината от жителите на Германия, Франция, Испания и Италия имат скептичното мнение за въвеждането на еврото като парична единица и смятат, че то вреди на техните национални икономики.
Особено висок е скептицизмът в Италия и Франция.

По-малко от половината работници в страните-членки на ЕС очакват повишаване на заплатите си.

От тях само 23% смятат, че това повишение ще бъде над нивото на инфлацията. 24% смятат, че повишението ще е под нивото на инфлацията. Работниците в Великобритания и Испания - където нивото на инфлация е най-високо - са най-склонни да очакват повишение на заплатите си.
Французите и германците са тези, които очакват увеличение над нивото на инфлацията.

Европейците нямат големи очаквания за собствените си финанси. Само 26% са склонни да се надяват на подобрение до края на годината.
23% смятат, че финансовото им състояние ще е по-лошо, а 43% не мислят, че ще има някаква промяна.
Британците и испанците са сред най-оптимистично настроените със съответно 31% и 38% очакващи да подобрят финансовото си състояние до края на годината.

Видим е скептицизмът и по отношение на ефекта от глобализирането на евросъюза. Мнозинството европейци вярват, че притокът на работна ръка ще понижи заплащането. Най-голям е този процент в Германия, където 69% от пълнолетните са на мнение, че заплатите спадат.

Почти една четвърт от работещите на пълен работен ден или почасово са притеснени, че могат да загубят работата си тази година. От това най-много се страхуват италианците и испанците.

Влизането на България и Румъния в Европейския съюз също не печели много подкрепа от гражданите на останалите страни-членки.
45% от пълнолетните граждани имат отрицателно отношение към приемането ни. В Германия този процент е почти 60.