Във връзка с предложението за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници и въвеждане на такса върху приходите от производство на електрическа енергия от фотоволтаични и вятърни централи, прието от парламентарната Комисия по бюджет и финанси, от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и Конфиндустрия България, асоциация на италианските предприемачи, изпратиха своята позиция до медиите.

Становището е официално адресирано до премиера Пламен Орешарски, председателя на НС Михаил Миков, шефа на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев, председателя на енергийната комисия Рамадан Аталай и до министъра на енергетиката Драгомир Стойнев.

Бихме искали да изкажем нашето безпокойство от приетите в Комисия по Бюджет и финанси в 42-то Народно Събрание (НС) текстове за изменение в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), посочват недоволните. Според тях евентуалното приемане от Народното събрание на непредвидена и необявена такса върху приходите на някои видове производители на електроенергия е неприемливо.

Според позицията на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и Конфиндустрия България:

1. Текстовете бяха представени неочаквано в парламента и приети от Комисията по бюджет и финанси без предварително публично обсъждане със заинтересованите страни. Не бе представен и анализ на практическото въздействие от приложението им.

2. Приемането на проекта за изменение на ЗЕВИ предвижда дискриминация на определени производители на електроенергия. Единствено на произведената електроенергия от два конкретни типа възобновяеми източници на енергия - фотоволтаични и вятърни инсталации - се предвижда да бъде начислена такса и то без обосновка, относно разходи, които следва да бъдат покрити чрез заплащане на таксата.

3. Налагането на необявена и непредвидена такса върху приходите на посочените по-горе производители би довело до драстична промяна със задна дата на икономическите параметри на съответните бизнеси. В публикуваните на 05.11.2013 г. от Европейската Комисия (ЕК) „Насоки за държавна намеса в електроенергийния сектор" се съдържа изрична препоръка, според която „Правителствата трябва да избягват необявени или влизащи в сила със задна дата промени в схемите за подпомагане. Трябва да се вземат предвид легитимните очаквания на инвеститорите за възвръщаемост на направените капиталовложения".

4. Приемането на необосновани, необявени и дискриминационни мерки чрез законови промени би довело до сериозен отлив на доверие в българския енергиен сектор и влошаване на цялостния инвестиционен климат в страната.

Наличието на предвидима и устойчива законодателна рамка е предпоставка за стабилна бизнес среда и привличане на инвестиции в България. Призоваваме Ви да преосмислите приемането на дискриминационни и ретроактивни мерки срещу определени типове производители на електроенергия. Предлагаме да бъдат проведени консултации с отделните заинтересовани страни за намиране на балансирани решения, като за целта ГБИТК и Конфиндустрия България предлагат своята експертиза, завършват писмото си те.