Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби "Музикаутор" с 56 678 лв. за злоупотреба с господстващо положение.

Нарушението се изразявало в поведението на "Музикаутор" спрямо Българското национално радио (БНР) и следващата от това невъзможност за общественото радио да използва в програмите си репертоара на "Музикаутор".

КЗК подхвана „Музикаутор“ по искането на БНР

КЗК подхвана „Музикаутор“ по искането на БНР

От медията искат продължение на договора

КЗК е установила нарушение на Закона за защита на конкуренцията, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на права за излъчване на музикални и литературни произведения от репертоара на "Музикаутор", което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необосновано прекратяване на съществуващите договорни отношения с БНР, с което се препятства осъществяваната от радиото дейност.

От КЗК обвиняват Музикаутор за прекратения договор с БНР

От КЗК обвиняват Музикаутор за прекратения договор с БНР

Страните могат да бъдат изслушани в открито заседание

КЗК е установила, че от преговорите, водени между БНР и "Музикаутор", и от цялостното поведение на "Музикаутор" в тази връзка, може да се направи извод, че прекратяването на действащия договор между страните представлява начин за постигане на исканите от "Музикаутор" условия за определяне размера на дължимите му възнаграждения за лицензирането на съответните права.

В решението на комисията се допълва, че чрез прекратяването на договора с БНР "Музикаутор" лишава националното радио от възможност за ефективно конкуриране на пазара, на който последното осъществява дейност.