Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви на "Музикаутор" твърдение за нарушение, свързано с господстващо положение, съобщиха от КЗК.

От КЗК уличават Сдружението на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музиката и музикални издатели за колективно управление на авторски права "Музикаутор" за злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на права за излъчване на музикални и литературни произведения от репертоара на "Музикаутор".

БНР и "Музикаутор" се споразумяха

БНР и "Музикаутор" се споразумяха

Предстои подписване на договор

Тези произведения са предавани по безжичен път, по електронна съобщителна мрежа за доставчици на радиоуслуги на територията на страната, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите чрез необосновано прекратяване на съществуващите договорни отношения с Българското национално радио. По този начин е се препятства осъществяваната от радиото дейност, обясняват от КЗК.

Припомняме, малко преди Нова година "Музикаутор" прекрати договора си за авторски права с Българското национално радио, след като не се споразумяха за новите тарифи, които се оказаха 3 пъти по-високи от досегашните. Това беше причина навръх Нова година - 2017-та общественото радио да не излъчи и националния химн.

От "Музикаутор" очакват БНР да оттегли съдебния иск срещу тях

От "Музикаутор" очакват БНР да оттегли съдебния иск срещу тях

Националното радио се е справило добре в кризисната ситуация, смятат от Обществения съвет

Проучване от КЗК е установило, че предоставянето на права за използване на репертоара на Музикаутор се уреждат с договор. Той обхваща музикални и литературни произведения в радио. Сключен е между БНР и "Музикаутор" на 19 декември 2011 г. Договорът е прекратен считано от 01.01.2017 г. чрез отправено на 21.11. 2016 г. предизвестие от "Музикаутор".

От преговорите между двете страни и от цялостното поведение на "Музикаутор" може да се направи извод, че прекратяването на действащия договор между страните представлява начин за постигане на исканите от Сдружението условия за определяне размера на дължимите му възнаграждения за лицензирането на съответните права.

От установените факти не може да се изведе друга цел и причини, които обективно да обосновават поведението и да оправдаят прекратяването на Договора, съобщават от КЗК.

КЗК подхвана „Музикаутор“ по искането на БНР

КЗК подхвана „Музикаутор“ по искането на БНР

От медията искат продължение на договора

Чрез прекратяването на договора с БНР "Музикаутор", като предприятие с господстващо положение, лишава националното радио от възможност за ефективно конкуриране на пазара, на който последното осъществява дейност. Това е така защото освен, че лишава БНР от съществено за неговата дейност съдържание, с поведението си "Музикаутор" лишава общественото радио от възможност за извършване на дейността в изпълнение на задълженията, възложени със закон, мотивират се от Комисията за защита на конкуренцията.

От "Музикаутор" уверяват, че изкарали 2 проверки от КЗК

От "Музикаутор" уверяват, че изкарали 2 проверки от КЗК

Определят иска на БНР като "популистки"

Достъп до документите на Комисията по случая имат и двете страни. В 30-дневен срок те могат да представят писмени възражения по предявените твърдения. Имат право да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание.