Превозите на пътници да се документират само с билети, издадени от фискални устройства, които имат връзка с НАП.

Това предвиждат приетите от парламента на първо четене промени в Закона за автомобилните превози.

Целта на промените е да се засили контролът върху документирането и отчитането на автомобилните превозвачи, осъществяващи превоз на пътници по градски, междуселищни и международни линии.

Измененията в Закона не засягат режима за използване на карти за пътуване, издадени по съответния ред.

Въвеждат се минимални реквизити, които следва да съдържат билетите за превоз на пътници по градски, междуселищни и международни линии.