65 на сто от жалбите в Европейския потребителски център в България са свързани с пазаруване в интернет. Това обяви Игнат Арсенов, юридическият консултант на центъра, цитиран от БНР.

През тази година има спад на броя на запитванията, но жалбите се увеличават от 138 през 2009 г. на 213 до септември тази година.
До октомври е имало под 30 жалби от чуждестранни потребители към български търговци, а през октомври броят на жалбите от чужденци расте още.

65% от жалбите са свързани с електронна търговия - закупуване на стоки, услуги и резервиране на хотели. От 213 жалби в Европейския потребителски център у нас, половината са били одобрени.

За около 6 месеца са върнати суми за около 10 000 евро на потребители.

От центъра уточняват, че у нас се пазаруват основно стоки и няма много случаи на измама.

Европейският потребителски център у нас е създаден през 2008 г., а в Европа центровете, работят от пет години.