Дружество "Брикел" в Гълъбово днес не беше запечатано, въпреки очакванията това да стане след по-ранните изказвания на заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева.

БНР съобщи, че днес в Министерски съвет е било постигнато споразумение за планово затваряне на мощностите на 5 май за един месец. Това обяви изпълнителният директор на дружеството инж. Георги Златев, който е присъствал на срещата заедно със собственика Христо Ковачки (който наскоро беше осъден условно за укрити данъци-бел.ред).

В срещата, ръководена от премиера, са участвали министрите Симеон Дянков и Нона Караджова, както и лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев, който на 29 април обяви пред Бойко Борисов несъгласието на синдиката да се затвори дружеството.

Срещата е продължила повече от час и е било постигнато споразумение от 5 май, когато започва да тече едномесечното обществено обсъждане на новото комплексно разрешително на "Брикел", дружеството да излезе в планов ремонт за рехабилитация и отстраняване на технически проблеми на мощностите му.

Работниците, които няма да са заети в ремонтните дейности, ще ползват платения си годишен отпуск. Инж. Златев изрази надежда, че ако няма възражения срещу условията в новото разрешително, дружеството ще може да започне отново работа през юни.

Христо Ковачки закупи изразходваните от "Брикел" парникови квоти за 18 милиона лева и въведе в действие инсталация за очистване на серните газове.