Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Ангел Семерджиев в началото на януари изказа идеята, че с увеличаване на инфлацията трябва да скача и цената на тока.

Тази идея бързо намери почва в исканията на EVN, които вчера пожелаха цената на електричеството да скочи с 5,12%.

Макар, че обезценяването на парите и до момента е бил фактор при определянето на стойността на ел. енергията. Мотивите на EVN са инфлацията в страната и задълженията на дружеството да подобри енергийната си ефективност.

От компанията имат нужда от 333 млн. лева приходи за развитие и поддръжка на мрежата. Така най-вероятно заради належащите инвестиции и инфлацията ще се стигне до увеличаване на цената на тока за абонатите в Югоизточна България.

Ако ДКЕВР приеме ценовото предложение на EVN, дневната тарифа за битови потребители ще бъде 0,15593 лв./квтч. (без ДДС), а нощната - 0,10480 лв./квтч. (без ДДС). От електроразпределителното дружество, което захранва Югоизточна България с електроенергия, обясниха, че месечните сметки за ток на едно четиричленно семейство ще се повишат средно с около два лева.

От дружеството коментираха, че все още не са видели предложенията за изменение на цената от останалите участници по веригата - Националната електрическа компания и Електроенергийния системен оператор.