Изпращаме 2021 г. с исторически най-ниското ниво на безработица в България от 4,8% в началото на декември въпреки ограниченията, които пандемията поставя пред възстановяването на икономиката. Това обяви вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев при откриването на 18-ото издание на форума "Работодател на годината", организиран от Агенцията по заетостта.

По негови данни близо 153 000 безработни са започнали работа на първичния пазар на труда от началото на годината.

Най-високата безработица сред висшисти заради пандемията

Най-високата безработица сред висшисти заради пандемията

Действащите студенти сега са 202 000, с около 4000 повече тази година

Донев допълни и че са продължили и действията за превенция на продължителната безработица и индивидуална работа с хората, които са икономически неактивни и трудно намират работа сами. В резултат на това през тази година броят на продължително безработните е намалял над два пъти за последните 5 години - от 103 098 през 2016 г. до 40 078 през октомври 2021 г.

Социалният министър заяви, че сред приоритетите на ведомството в средносрочен план е подготовката на Стратегия за активиране на икономически неактивните, валидирането на придобитите по неформален начин знания и умения, разработването на нови прогнози за потребностите от работна сила и масовото прилагане на професионалното и кариерното ориентиране.

С тези мерки по негови думи ще бъдат подкрепени инвестициите и усилията на работодателите в реализирането на проекти за повишаване на квалификацията на работната сила.

77 600 българи - продължително безработни през третото тримесечие на 2021 г.

77 600 българи - продължително безработни през третото тримесечие на 2021 г.

Общият брой на заетите лица пък е 3 134 400