Газът за потребителите, домакинства и бизнес няма да поскъпне с повече от 8% от 1 октомври и няма да стигне 13, 89%, както някои недобросъвестно се стремят, обясни председателят на КЕВР Иван Иванов.

Заседанието проследи и омбудсманът Мая Манолова, като Иванов коментира неин въпрос за осреднени цени на котировките на алтернативните горива и изчисленията, направени от заявителя и от експерти на КЕВР, са така, както изисква нормативът, смята той.

В други случаи, когато е имало надзет приход от страна на "Булгаргаз", КЕВР е коригирала цените с намаляване на поисканото увеличение. Сега няма надзет приход от "Булгаргаз" и няма инструмент за въздействие върху цените, допълни той.

Почти 14% поскъпване на природния газ предлага комисия към КЕВР

Почти 14% поскъпване на природния газ предлага комисия към КЕВР

Обсъждането е след седмица

Иванов обясни и че цената се формира не само от самата цена на природен газ, но и от задължително заплащане на достъп, пренос, разпределение и снабдяване и когато КЕВР въздействие, го прави в името на обществения интерес.

Токът, който е най-важен за потребителите, няма да поскъпва сега, а цената зависи и от петрола, както и от Тръмп и Иранската сделка, добави Иванов. Според него, КЕВР е намерила необходимия буфер с излишък от средства, събрани от фонда "Сигурност на енергийната система" и предлага да не се променя цената на електрическата енергия.

Така КЕВР потиска и тенденции за повишаване на инфлацията и се явява и стабилизиращ фактор, добави председателят. "Преди 4 години цената на природния газ беше стигнала космическите нива от 733 лева на 1000 куб./м. Към момента с притеснение ще отбележа, че цената на суровия петрол продължава да бъде много висока, но в крайна сметка не мога да направя никаква конкретна прогноза за последното изменение на цените, което трябва да настъпи преди Нова година. Надявам се събитията в международен план да не доведат до понататъшно повишаване", коментира той.

Освен повишение може и да има намаление на цени, но зависят от фактори извън България.

Токът няма да поскъпва, уверяват индустриалните енергийни консуматори

Токът няма да поскъпва, уверяват индустриалните енергийни консуматори

Обсъждането е насрочено за 25 октомври