За периода януари - май 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 16.5% в сравнение със същия период на 2017 г. Общата стойност на износа ни за трети страни е 6 050.8 млн. лева. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно търговията на България с ЕС и трети страни в рамките на първите 5 месеца на 2018 година.

Най-много стоки изнасяме към Турция, Китай, Сърбия, Македония, САЩ и Русия, които формират 53.4% от износа за трети страни.

През май 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 19.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 276.4 млн. лева.

Снимка 367969

Източник: НСИ

Вносът на стоки от трети страни също намалява за посочения период. Спадът с 1.6%, а общата стойност на вноса ни от трети страни възлиза на 8 514.0 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През май 2018 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 1.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 801.6 млн. лeвa.

Износът ни за трети страни намалява със 17.4% за януари-март 2018 г.

Износът ни за трети страни намалява със 17.4% за януари-март 2018 г.

През март 2018 г. вносът от трети страни намалява с 25.6% в сравнение с март 2017 г.

През периода януари - април 2018 г. износът на България за ЕС се увеличава с 13.8% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 11 859.3 млн. лева.
Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.8% от износа за държавите - членки на ЕС.

През април 2018 г. износът за ЕС нараства с 16.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 898.6 млн. лева.

Снимка 367970

Източник: НСИ

Вносът на България от ЕС през първите 4 месеца на 2018 година също се увеличава - с 10.5%. Общата стойност на вносът ни от страни членки на ЕС възлиза на стойност 13 021.1 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През април 2018 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 8.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 217.6 млн. лева.

Бизнес климатът продължава да се подобрява, отчита НСИ

Бизнес климатът продължава да се подобрява, отчита НСИ

Показателят достига нов дългосрочен максимум от 2009 година насам