Очаква се производството на пшеница тази година да бъде близко до миналогодишно ниво, като достигне около 5 млн. тона. Това надхвърля значително вътрешните потребности на страната и създава предпоставка през маркетинговата 2014/15 година за пореден път да бъде реализиран сериозен износ на пшеница, твърдят експертите от МЗХ, пише fermera.bg.

Според техни последни данни производството на пшеница през миналата година е стигнало 5,4 млн. тона, с около 21% повече в сравнение с предходната година в резултат на комбинацията от увеличение както на площите, така и на средния добив. Това е рекордно високо ниво на производство за последните 15 години.

Затова е бил реализиран значителен износ - също рекорден за последните 15 години. Прогнозира се общият експорт на пшеница и брашно от миналогодишната реколта да бъде с над 1 млн. тона повече в сравнение с предходната пазарна година, надхвърляйки 3,8 млн. тона.

През изтеклата 2013/2014 маркетингова година изкупните цени на пшеница в страната се движат съществено под нивата от предходната година, под влияние на значителното предлагане както в световен мащаб, така и в страната. Така средната изкупна цена на хлебна пшеница за 2013/14 година е 322 лв./тон - със 114 лв./тон, или 26% по-ниска на годишна база, но все пак с около 3% над средното за последните 5 години.
Това е резултат и от поевтиняването на зърнената култура на международните пазари през 2013/14 година, когато цените на пшеницата са под нивата от предходната година.

Средно за периода юли 2013 - юни 2014 г., експортните цени на зърното в САЩ, Франция и Украйна бележат спад с между 9 и 17% на годишна база.

През следващите няколко месеца в началото на пазарната 2014/15 година цените на пшеницата в България ще бъдат повлияни основно от международните котировки, по-специално от цените в Черноморския регион, които от своя страна ще зависят от първите данни за новата реколта в световен мащаб.

Към момента очакванията са голямото предлагане за износ от Черноморския регион и Европейския съюз да упражнят натиск върху световните цени на пшеница през стартиращата 2014/15 пазарна година. Леки притеснения за смущения в търговията възникват главно от напрегната политическа обстановка в Украйна. Въпреки това очакваното високо световно предлагане дава основание да се прогнозира цените на пшеницата да продължат да се движат под високите нива, достигнати през 2012/13 година.

Продължава тенденцията домакинствата да свиват потреблението на хляб и тестени изделия, се отчита още в анализа.