Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" е бил изключен планово тази нощ, съобщиха от ядрената електроцентрала. В момента трубогенараторът отново е включен в системата и мощността му се повишава.

Турбогенераторът на пети блок на АЕЦ “Козлодуй” е бил изключен от електроенергийната система малко преди полунощ, като изключването е станало по тяхна заявка и с разрешение на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Поради наличието на достатъчно генериращи мощности се е създала възможност за извършване на ремонтни работи по турбогенератора. Ремонтът се е наложил заради установен пропуск на водород от гумено уплътнение на елемент от охлаждащата му система.

По време на ремонтните дейности, които са изпълнени в машинна зала - конвенционалната, неядрена част на блока, реакторът е бил разтоварен до 40%.
След приключване на ремонта е започнало постепенно повишаване на натовареността на блока.

Другият енергоблок на АЕЦ “Козлодуй” - шести, работи с натоварване от 100%.