Енергийният регулатор започва извънредна проверка на изпълнението на лицензионните задължения и финансовото състояние на "Овергаз Мрежи”.

Това става със заповед на председателя на КЕВР Иван Иванов след възникналата ситуация от последните дни на миналата година и наложилото се предоставяне на газ за клиентите на „Овергаз” от „Булгаргаз”.

„В случай на възникнала необходимост, Комисията за енергийно и водно регулиране има готовност да изпълни функциите си съгласно действащото законодателство, в рамките на своята компетентност”, уверяват в пресъобщение на КЕВР..

Регулаторът ще продължи да следи развитието на въпроса с доставките на природен газ за крайните потребители на "Овергаз мрежи", уверяват от КЕВР.

Председателят Иван Иванов е в постоянен контакт с представители на институции и организации в отрасъла и с всички заинтересовани страни, ангажирани за разрешаването на въпроса.

На 4 и 5 януари 2016 г., по искане на КЕВР, бяха изслушани представители на ръководствата на "Булгаргаз" и на "Овергаз Мрежи". На проведените срещи Комисията за енергийно и водно регулиране е оценила високо положените усилия от страна на БЕХ, "Булгаргаз", "Булгартрансгаз" и "Овергаз Мрежи" за разрешаване на възникналия проблем.

Припомняме, в началото на годината руската компания "Газпром експорт" спря да доставя газ на "Овергаз". За да не останат клиентите им без гориво, "Овергаз" започна да го купува чрез "Булгаргаз".

По настояване на КЕВР, "Булгаргаз" и "Овергаз Мрежи" са поели ангажимент да информират регулатора при всяка промяна на ситуацията.

До този момент от "Овергаз" освен официалната позиция от 2 януари, че изпълнява всичките си ангажименти към "Газпром експорт", друга информация няма.