КЕВР утвърди цена на природния газ за месец януари в размер на 133,41 лв./mwh, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране е във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец януари 2022 г.

Решението е прието в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него.

"Булгаргаз" иска 14% по-скъп газ от януари

"Булгаргаз" иска 14% по-скъп газ от януари

КЕВР решава окончателно в първия ден на 2022 г.

След анализ на представените от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 януари 2022 г. в размер на 133,41 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец декември утвърдената от регулатора цена беше 102,33 лв./MWh.

Увеличената цена на природния газ за м.януари е в резултат на нарастване на цените на международните газови пазари през периода след внасяне на заявлението на "Булгаргаз" ЕАД на 10.12.2021 г, в което беше предложена цена от 117,12 лв./MWh.

На откритото заседание на 29 декември 2021 г. от страна на дружеството бяха изнесени данни за котировките, които показват, че през този период цените на природния газ на европейските газови пазари са били много динамични и в определени дни са достигали исторически нива от 180 евро/MWh. Според обществения доставчик, независимо от повишението в сравнение с цената за м. декември, цената на природния газ за българските потребители остава с 35 % по-ниска в сравнение с цените на европейските газови борси.

В резултат на това финансовата полза за битовите и стопанските потребители за цялата 2021 г. е в размер на 675 млн. лв., информират от КЕВР.

Булгаргаз сезирала ДАНС за изтекла информация от договора за азерския газ

Булгаргаз сезирала ДАНС за изтекла информация от договора за азерския газ

Николай Павлов очаква негативни последици за България

В утвърдената цена на природния газ от 133,41 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка", уточняват от КЕВР.

Според председателя на КЕВР Иван Иванов продължаващото повишаване на цената на синьото гориво, което е изцяло по външни за страната фактори, поставя в изключително тежко положение топлофикационните дружества.

Булгаргаз не знае кога ще е готова газова връзка Гърция-България

Булгаргаз не знае кога ще е готова газова връзка Гърция-България

Турция не отговорила какви са техническите параметри за пренос на газ