Няма да има шоково поскъпване на водата. В това увери председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов по повод информации, че от януари 2017 година водата ще поскъпне с около лев на кубик.

Точно обратното. На пресконференция на КЕВР Иван Иванов обясни, че от следващата година ще бъде намален прагът на социална поносимост на цената на водата.

Намаляването на пределните прагове се прави вместо да се въвеждат „водни помощи за социално слаби” по аналогия с енергийните. Но у нас липсва механизъм за въвеждането на такива „водни помощи”, обясни Иванов, цитиран от БНР.

Предвижда се прагът на социална поносимост да падне от 4 на 2.5 лв. Този праг е различен в отделните региони на страната, както е различна и цената на водата.

Прагът се формира на база данни за средномесечният доход за страната по данни, предоставени от националната статистика.

Средномесечният доход за страната на човек е около 350 лв, което при настоящия праг от 4% означава пределна цена на водата от 5 лв. на кубик. С влизането на новия праг от 2.5 пределната цена не трябва да надвишава 3.25 лв., дадоха като пример от регулатора.

В София поради по-високите доходи на населението пределната цена сега е 8,60 лева, а от януари тя ще бъде намалена на 5,50 лева за кубик.

По думите на Иван Иванов регулаторът ще се произнесе върху бизнес плановете за следващия петгодишен период, който започва на 1 януари 2017 г. Там ще бъде заложено ниво на цена на водата за всеки отделен оператор, в рамките на една календарна година, с възможности за корекции.

Както при тока, така и при ВиК услугите КЕВР ще защити обществения интерес, подчерта председателят на КЕВР.

Той отбеляза, че прилагането на наредбите за качеството и цената на ВиК услугите е задължение на КЕВР. Документите са разработени със съдействието на Световната банка въз основа на нейно споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ратифицирано от Народното събрание.

Наредбата за качеството на водата е съобразена с методологията, използвана от Международната водна асоциация и със спецификата от България. Прилагането й е от голямо значение, защото според последните данни в много малък брой градове в страната качеството на водата е безупречно и отговаря на изискванията, посочи Иван Иванов.