Клиентите на „Топлофикация София" вече имат правото сами да отчитат уредите си за дялово разпределение.

След като с днешно решение на ДКЕВР беше определена нова цена на топлинната енергия за към 0:00 часа на 1 януари общите топломери ще бъдат автоматично засечени и консумираната топлинна енергия ще бъде калкулирана по старата цена.

Ако желаят клиентите на „Топлофикация София" ще могат да извършват сами отчет на консумираната от тях топлоенергия.

За целта е необходимо упълномощено лице от всяка сграда да вземе протокол от обслужващата фирма топлинен счетоводител и да отчете уредите във всеки апартамент.

Данните на протоколите ще бъдат приети и заложени в годишните изравнителни сметки.