Компесаторни плащания ще получат стопаните, чийто земи попадат в "Натура 2000".

Изплащанията ще започнат от следващата година, каза експертът от Министерството земеделието и храните Атанас Атанасов,цитиран от БНР.

Той обясни какви са възможностите за земеделците, ако земите им попадат в защитените територии.

Дава се възможност за кандидатстване за възстановяване и поддържане на недоизпасени и затревени площи, посочи той. За това се отпуска помощ в размер на 97 евро за хектар.

Всяко плащане е за хектар и ще продължи 5 години, поясни експертът.

Атанасов добави, че помощ се отпуска и за презизпасени затревени площи. Там помощта е по-голяма - 155 евро за хектар.

Стопаните се задължават да изпълняват съответни дейности, които да поддържат пасищата, добави той.