Вчера Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България проведе редовно заседание, на което отново разгледа проблема за отлагане на влизането в сила на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, както и за неговото изменение и допълнение.

На последните четири редовни заседания УС на КРИБ разгледа въпросите във връзка със Закона, които бяха повдигнати от страна на колективите членове на КРИБ - на строителния (Камарата на строителите в България) и минно-геоложкия сектор (Българската минно-геоложка камара), както и предприятията членове на КРИБ от металургичния сектор (Българска асоциация на металургичната индустрия).

Отлагат с шест месеца Закона за горивата

Отлагат с шест месеца Закона за горивата

Омбудсманът сезира КС по-рано през деня

Проведоха се и редица срещи с министъра на финансите, министъра на икономиката и с други институции.

КРИБ изпрати писма до държавни институции, както и до Националния икономически съвет с искане за решаване на възникналите проблеми чрез отлагане на влизането в сила на Закона. Целта е той да се прецизира чрез необходимите изменения и допълнения.

Правителството отложи Закона за горивата

Правителството отложи Закона за горивата

До 1 юли е срокът, в който действат старите правила

УС на КРИБ счита, че взетото решение на Министерския съвет за удължаване на срока за влизане в сила на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, ще даде възможност да бъдат изяснени проблемите на бизнеса във въпросните сектори и до намиране на приемливи решения.