Винетните такси и таксите за ползване на съоръжения от републиканската пътна мрежа ще се заплащат от водачите само в лева и евро, реши правителството.
Досега чуждестранните шофьори можеха да купуват винетки и с щатски долари.

Промяната е направена в Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях.

Отпадането на щатския долар като разплащателно средство за пътни такси е част от подготовката за приобщаването на България към Европейския икономически и валутен съюз. То ще позволи също да се унифицират практиките и регламентиращите ги подзаконови нормативни актове в областта на пътните такси, събирани във вътрешността на страната и в зоните на ГКПП-тата.

Приетите изменения в наредбата ще засилят пропускателната способност на българските гранични пунктове, ще спомогнат за оптимизиране на отчетността на митническия контрол, ускорена административна обработка и независимост от плаващия курс на щатския долар.

Промяната влиза в сила един месец след обнародване на постановлението в „Държавен вестник".