Хранителни вериги са прилагали общи механизми за координиране на търговската политика на пазара за доставка на стоки и на маркетинговата политика при осъществяването на промоции.

Това е разкрила проверка на Комисията за защита на конкуренцията. Става въпрос за „Метро Кеш енд Кери България" ЕООД, „Билла България" ЕООД, „Кауфланд България ЕООД енд Ко" КД, „ХИТ Хипермаркет" ЕООД, „Максима България" ЕООД и „Пикадили".

Експертите от КЗК са установи, че търговските вериги непряко са обменяли информация относно доставни цени, договорени с едни и същи доставчици, както и относно маркетинговите стратегии на конкурентите.

Координирали са действията си, като са прилагали вертикални споразумения за определяне равнища на доставни цени и отстъпки, както и на размера на таксите за достъп до търговските площи.

Използвали са и механизми за координация на маркетинговата си политика при осъществяването на промоции чрез ограничаване свободата на доставчиците.

Определението на КЗК не подлежи на обжалване.

В срок от 60 дни страните имат право да предявят писмени възражения, както и да бъдат изслушани в открито заседание, допълват от комисията.

След обсъждане на възраженията, предложенията и писмените доказателства, КЗК ще се произнесе по съществото на спора.