Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиване на 99.994 на сто от акциите формиращи капитала на „Обединена млечна компания", от страна на гръцката компания „Вивартия", съобщиха от комисията.

КЗК установи, че пазарните дялове на „Обединена млечна компания" са далеч под установения праг за господстващо положение.

Изключение прави единствено пазарът на пакетирано прясно мляко, където обаче съществува ефективна конкуренция и реална възможност за навлизане на нови участници, коментират от комисията.

Извършеният от КЗК анализ показва, че планираната концентрация няма да доведе до увеличаване на пазарното присъствие на дружествата и не би могла да повлияе отрицателно върху разглеждания пазар.

Предвид планираните значителни инвестиции, може да се очаква подобряване на качеството и разработване на нови продукти в асортимента на „Обединена млечна компания" АД, уточниха експертите на КЗК.

Компанията е водещо млекопреработвателно дружество в България и притежава марките „Верея", „Фибела", „Виталакт" и др. "Вивартия" е новото наименование на „Делта холдинг" АД. Компанията е втора по големина в сектора „Храни и напитки" в Гърция.

Припомняме, че гърците решиха да купят българската компания за 18.7 млн. евро.