Комисията за защита на потребителите санкционира магазин от верига за хранителни стоки, която поставя две цени на няколко вида продукти и ощетява потребителите като прилага по-високата.

Контролно маркиране на касовия апарат в обекта на произволно избрани млечни и месни изделия показал, че поставените от търговеца цени на стелажите са по-високи с от 30 стотинки до 1 лев в сравнение с тези на етикетите на производителя.

На практика потребителите заплащат по обявените на стелажите цени, но най-често разбират това едва на касата или след като са платили сметката, обясняват от КЗП.

От там допълват, че това нарушение е констатирано за трети път от инспекторите и въпреки налаганите санкции, търговецът продължава да обявява две цени в магазина си за един и същи вид стоки.

Повторяемостта му означава, че тези действия са умишлена нелоялна търговска практика.

Няма забрана търговецът да променя цената на производителя, но следва да поставя своята така, че за потребителя да е ясно колко ще заплати при покупката на тази стока от конкретния обект, изтъкват от Комисията за защита на потребителите.

Нелоялността му в случая се изразява в това, че обявява две цени за една и съща стока и прилага по-високата, допълват от там.