Дали заради повишаването на риска при заемите за фирми, дали заради влошаване на бизнесконюнктурата или по някакви други причини, но лихвите по корпоративните заеми (с изключение на овърдрафта) са се повишили през април.

Това става ясно от последните данни на БНБ. В информацията към тях пише: "Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.11 процентни пункта до 3.28%, а по тези над 1 млн. евро - с 0.20 пр. п. до 2.23% през април 2021 г. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.38 пр. п. до 2.83%, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0.92 пр. п. до 3.06%. През април 2021 г. средните лихвени проценти по овърдрафта в левове и в евро намаляват с 0.01 пр. п. съответно до 2.60% и 2.09%.".

Лихвите в Еврозоната и в България се движат паралелно, но не съвсем

Лихвите в Еврозоната и в България се движат паралелно, но не съвсем

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 0.27 пр. п.

Това се случва при отчетен ръст на кредитирането в левове и спад при тези в евро. Според БНБ обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства с 5% (15.1 млн. лв.) до 314.5 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро - с 27.9% (101.7 млн. лв.) до 466.8 млн. лв.

Увеличение се наблюдава и при обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране, договорени в левове, с 20.8% (53.8 млн. лв.) до 312.4 млн. лв. Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 26.9% (22.3 млн. лв.) до 60.6 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро - с 5.6% (41.9 млн. лв.) до 712.7 млн. лв.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро също се наблюдава намаление с 0.7% (3.3 млн. лв.) до 441.6 млн. лв.

Все по-отрицателни стават лихвите по депозитите на фирмите

Все по-отрицателни стават лихвите по депозитите на фирмите

Само за месец средният лихвен процент за левовете е паднал с 0.03 процентни пункта

Що се отнася до заемите за населението там няма увеличение цената и дори е отчетено поевтиняване при потребителските заеми. Според БНБ през април 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0.26 пр. п. до 7.62%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.35 пр. п. до 8.07%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се запазва почти без промяна на ниво от 2.75%, а ГПР по тези кредити намалява с 0.05 пр. п. до 2.97%.

"Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 0.15 пр. п. до 3.13%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица спада с 0.04 пр. п. до 3.25%. През април 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0.08 пр. п. до 15.01%, а при кредитите по кредитни карти в левове - с 0.04 пр. п. до 20.31%", съобщава БНБ.

В Еврозоната лихвите по някои бизнес и потребителски кредити леко се покачват

В Еврозоната лихвите по някои бизнес и потребителски кредити леко се покачват

Лихвеният процент по овърнайт депозитите от корпорации остана постоянен на 0,00%

На този ценови фон, според БНБ, обемът по нов бизнес по кредитите за потребление в левове се повишава с 8.8% (45.1 млн. лв.) до 561.2 млн. лв., като при предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране той се понижава с 8.8% (10.4 млн. лв.) до 108 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът по нов бизнес нараства с 8.3% (34.2 млн. лв.) до 445.7 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 26.6% (25.7 млн. лв.) до 122.3 млн. лв.

Обемът по нов бизнес по другите кредити в левове е 16.9 млн. лв. и спада с 3.2% (0.6 млн. лв.), а при предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране той се увеличава със 115.4% (2.8 млн. лв.) до 5.3 млн. лв.

Обемът по нов бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица намалява с 0.5% (0.1 млн. лв.) до 14.4 млн. лв.

Лихвите по потребителските кредити тръгнаха нагоре

Лихвите по потребителските кредити тръгнаха нагоре

Логично се е увеличил и годишния процент на разходите по левовите кредити