Държавна агенция "Електронно управление" работи в три основни направления. Това обяви председателят й Росен Желязков. По време на кръгла маса "Национални приоритети в развитието на е-управлението" той очерта основните предизвикателства и проблеми в процеса на развитие на електронното управление и ролята на агенцията.

Основните направления са оценка на наличните ресурси, преценка на необходимите такива за в бъдеще, контрол и публичност на проектите, дейностите и бюджетите, както и по подготовката и реализацията на ключовите информационни системи, регистрите и информативната съвместимост.

Според анализ на изминалите 10-15 години има значителен напредък за определени сфери, за други няма никакъв напредък.

Наличието на много хартиени процеси в специалните закони - подлежи на промяна, за което тече необходимата подготовка, увери Желязков. Сред принципите на администрацията, които следва да станат задължителни са тези за еднократно събиране на данни, електронизация на услугите с приоритет.

До края на годината свързват търговските регистри на страните членки на ЕС

До края на годината свързват търговските регистри на страните членки на ЕС

Ускоряват прехода към изцяло електронни обществени поръчки

Липсва приоритизация на електронните услуги. По време на прегледа им от агенцията се натъкнали на електронната услуга - "регистрация на пътно превозно средство с животинска тяга" и се чудели кой е потребителят на тази административна електронна услуга. Такава административна електронна услуга съществува с всичките и функционалности, заяви Желязков.

По думите му, за да бъде достъпна и функционална една електронна услуга, тя трябва да е близка до потребителя, а условие за това били електронната идентификация, която все още липсва на национално ниво.

Като проблем Желязков констатира липсата на дигитални умения в администрациите.

Сред приоритетите на агенцията е развитието на споделената инфраструктура на електронното управление, развитие на единна информационна инфраструктура и предстоящия за изграждане държавен частен хибриден облак. Росен Желязков бе категоричен, че бизнесът и хората трябва да престанат да се занимават с куриерстване между администрациите, както и с удостоверителни услуги. По думите му те трябва да си станат вътрешноадминистративни услуги.

Услугите, близки до потребителите, следвало да станат като епизоди от живота. Желязков заяви, че всички услуги трябва да се правят като електронни, а не да се електронизират процеси. В момента зад всяка една услуга съществували множество процеси. В немалко от случаите процесите се правели електронно, но това не променяло административната тежест.

Росен Желязков заяви, че бремето на администрацията ще си остане, докато продължават да се изискват наново едни и същи данни за предоставяне на дадена административна услуга.

Той даде пример с годишния стикер за зелена зона, като за четвърти пъти от Центъра за градска мобилност му изисквали нотариалния акт.

Автоматичен обмен между ключови регистри в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи значително щяло да редуцира необходимостта от използване на удостоверителните услуги.