Мая Манолова поиска информация от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ във връзка с предстоящото увеличение на цените на тока, считано от 1 юли 2019 г.

Тя поиска от регулатора заявленията за утвърждаване на нови цени от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. и приложените към тях годишни финансови отчети и доклади за дейността за 2018 г. на ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про.

Повод за това са заличените данни във въпросните заявления на тези дружества, публикувани на интернет страницата на КЕВР, които засягат финансовата обосновка на цените.

С 3,5% по-скъп ток предлага КЕВР от началото на юли

С 3,5% по-скъп ток предлага КЕВР от началото на юли

Новата цена ще важи за битовите абонати и дребния бизнес

Предстои КЕВР да вземе окончателно решение за увеличението на цените на тока за битови потребители средно с около 3,5%. Поради липса на пълна информация, гражданите нямат възможност да се подготвят и участват ефективно в предстоящото общественото обсъждане.

Припомняме, енергийният регулатор предлага нова цена на електроенергията всяка година от 1 юли. През тази енергийните дружества поискаха над 20%-ово увеличение, но преди месец председателят на КЕВР Иван Иванов съобщи, че токът ще поскъпне в зависимост от инфлацията, която надхвърля 3%.

И трите ЕРП-та искат по-скъп нощен ток от 1 юли

И трите ЕРП-та искат по-скъп нощен ток от 1 юли

ЧЕЗ иска 67,7 процента поскъпване на нощната тарифа