Между 37, 25 млн. лв. и 52, 58 млн. лв. варират цените на допуснатите участници за строителството на „ЛОТ 31 рехабилитация и реконструкция на Софийски околовръстен път Южна дъга".

От подадените 11 оферти, 6 по различни причини бяха декласирани, а на останалите 5 днес бяха отворени ценовите предложения.

Цената на „Обединение Южна дъга" е 40 687 179, 71 лв.

Сдружение СОП „Южна дъга" дава цена 45 968 865, 19 лв.

Цената давана от Дружество „Южна дъга" е 52 580 292, 98 лв.

„Главболгарстрой Инфраструктурно строителство" дава цена 37 251 632, 23 лв

„Албине Бау" дава цена 45 591 167, 55 лв.

До 15 дни ще бъде известен участникът, който печели поръчката и решението на възложителя ще обявени на сайта на Агенция Пътна инфраструктура съобщи председателят на комисията Кирил Дойчинов.

Обектът включва рехабилитация на участък 1: Рехабилитация на път II-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга - ляво платно от км 41+100 до км 42+550 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез ,с обща дължина 1,443 км.

Участък 2: Реконструкция на път  IІ-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга от км 42+580 до км 44+720 ,с обща дължина 2,140 км.