Вицепремиерът по еврофондовете Малина Крумова и представителят на Световната банка за България, Чехия и Словакия Тони Томпсън подписаха Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Администрацията на Министерския съвет и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР).

Документът е подписан в изпълнение на Меморандума за разбирателство между българското правителство и Световната банка за партньорство и подкрепа при усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Консултантската помощ от Международната банка за възстановяване и развитие ще бъде предоставена за въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация.

Според Крумова въвеждането на споделените услуги ще даде възможност да се повиши ефикасността на работата на администрацията, както и ще доведе до по-ниски разходи. Същевременно това ще гарантира по-високо качество на услугите.

С това споразумение ще се постигне по-голяма съвместимост между отделните администрации, така че да могат да се фокусират върху правенето на политики и подобряването на живота на гражданите.

Съгласно двугодишното споразумение Банката ще изготви детайлен анализ на текущото състояние в България. В рамките на споразумението ще бъде създаден и проект на организационен модел. Предвидено е, съгласно този проект, едно звено или администрация да предоставя споделени услуги в областта на финансово-счетоводните дейности, управлението на човешките ресурси и ИТ дейностите на други администрации.

Международната банка за възстановяване и развитие ще разработи също методологическа рамка, комуникационна програма и механизъм за управление на промяната за изграждането и поддържането на подкрепа за реформите.

Проекта предвижда и да бъде извършван мониторинг и оценка на действието на модела, с оглед неговото последващо приложение и в други административни структури.